De kruinen

De kruinen

 

1 enkele kruin tussen of boven de ogen:

 

Dit patroon komt het meeste voor. Over het algemeen horen deze kruinen bij paarden met een vrij ongecompliceerde aard. Maar natuurlijk moet er goed gekeken worden naar de andere invloeden en zegt 1 enkele kruin minder over de persoonlijkheid dan een meer gecompliceerde kruin.

 

Er zijn echter variaties op deze ene kruin. Soms ligt die namelijk iets uit het midden.

Wanneer de kruin iets links van het midden ligt wanneer je voor het paard staat, dan is het misschien iets gecompliceerder maar nog wel betrouwbaar.

 

Paarden met een kruin die wat verder naar rechts ligt wanneer je ervoor staat zijn soms wat minder gewillig, ze kunnen hun ruiter wat uit proberen en er soms hun eigen ideeën op na houden.

 

Bij deze paarden ligt de kruin onder ooghoogte. Meer dan 80% van de paarden met deze kruin zijn buitengewoon vindingrijk en intelligent. Ze vermaken zich graag en kunnen daarmee best voor wat problemen zorgen. Zo zijn er bijvoorbeeld paarden met deze kruin die stallen open krijgen, kranen los draaien, handvaten van weilanden open doen en zo met de hele kudde op stap gaan etc. Deze paarden zijn dus vaak erg intelligent en het zijn interessante persoonlijkheden om mee om te gaan.

 

1 lange verticale kruin wijst op een paard dat vriendelijk is en graag met mensen om gaat. Wanneer paarden met deze kruin onvriendelijk gedrag vertonen lijkt dat alleen zo te zijn wanneer ze pijn hebben of als ze mishandeld zijn.

 

Op de foto's zien we 2 kruinen: 70% van de paarden met deze kruinen reageren sterker en emotioneler dan gemiddeld. Ze kunnen soms op zeer onverwachte momenten van streek raken zonder echte aanwijsbare reden. Wanneer zo'n paard zijn zelfbeheersing verliest is het het beste hem even te laten gaan en daarna rustig te kalmeren. Vechten versterkt het ongewenste gedrag alleen maar en heeft dus totaal geen nut. Wat tegenover dit verhaal staat is dat enkele van Linda Tellington Jones haar beste wedstrijdpaarden 2 kruinen op hun hoofd hadden. Over het algemeen zijn deze dieren niet geschikt voor beginners. Er zijn echter overal uitzonderingen. Zo kan een paard met 2 kruinen verder hele mooie eigenschappen hebben die allemaal voor evenwicht en betrouwbaarheid staan. Hierdoor kan de inwerking van de 2 kruinen flink verminderd worden.

 

Deze kruin is erg apart. In het kolletje ligt 1 kruin en iets eronder ligt een langere verticale kruin. In het boek staan hierover geen voorbeelden genoemd. Waarschijnlijk heeft de lange verticale kruin aardig wat inwerking en gaat het hier dus om een vriendelijk dier dat graag met mensen om gaat. Het zijn echter wel 2 kruinen samen dus ze zou ook emotioneler en sterker kunnen reageren dan gemiddeld. Misschien kan ze slechter tegen stress of druk.

 

Bij dit veulen zijn 3 kruinen te zien. 2 naast elkaar in de kol en 1 recht er onder. Drievoudige kruinen zijn een zeldzaamheid. In het onderzoek van Linda Tellington Jones kwamen er maar enkelen voor. Bij merries en ruinen wijzen 3 kruinen op een bepaalde gecompliceerdheid. Ze zijn echter niet onvoorspelbaar.

 

Hengsten zijn een verhaal apart. 80% van de hengsten met 3 kruinen die Linda Tellington Jones tegen kwam in haar onderzoek waren onbetrouwbaar en soms zelfs gevaarlijk.

 

Iets wat echt zeldzaam is zijn paarden met 4 kruinen of zelfs meer, die vlak bij elkaar liggen. Het gaat bij deze combinatie meestal om ongewone en interessante persoonlijkheden.

 

Karakteranalyses.nl 2008-2013 © All Rights Reserved